Tidsbestilling

<< Klik for at se indhold >>

Tidsbestilling

Patienten kan i Patientportalen


Vælge behandler og årsag, hvorudfra ledige tider vises i en månedsoversigt.

Se flere ledige tider, end der kan vises, ved at vælge <+x tal flere> på datoen.

Vælge ugevisning i stedet for månedsvisning. Såvel måneds- som ugevisning kan bladres i.

Se en oversigt over sine fremtidige tider i 'Dine tider'.

Aflyse tider i 'Dine tider' med undtagelse af tider inden for 48 timer.

Se en historisk oversigt over tidligere tider i 'Dine tider'. Tiden vil have en status, der angiver om tiden er blevet anvendt eller er blevet aflyst. I tilfælde af aflyst vil det fremgå om det er klinikken eller patienten, der har aflyst tiden. Derudover vil det også fremgå, hvis patienten er udeblevet fra tiden, hvor klinikken har markeret aftalen til dette.

Patienter under 15 år gøres opmærksom på, at aftaletidspunktet vil kunne ses af alle forældremyndighedsindehavere i 'Min Læge'.

 

Læs også om hvad patienten kan/ikke kan i tilfælde af deaktiverede funktioner.  

 

Klinikken kan i EG WinPLC


Bestemme hvilke behandlere, patienter kan bestille tid hos via Patientportalen. Det styres fra Patientkommunikationsmodulet, under fanen 'Behandlere', på hver enkelt behandler.

Bestemme om patienter skal skrive en kommentar for at kunne gennemføre tidsbestillingen via Patientportalen. Det styres fra Patientkommunikationsmodulet, under fanen 'Behandlere', på hver enkelt behandler.

Bestemme grænserne for, med hvor kort varsel patienter kan booke en aftale, samt hvor mange dage frem i tiden, der kan bookes (min/maks antal dage). Det styres fra Aftalekalenderens indstillinger

Bestemme, om aftaler automatisk skal oprettes i Aftalekalenderen, når patienter booker tider via Patientportalen. Det styres fra Patientkommunikationsmodulet, under fanen 'Klinik.

Se modtagne tidsbestillinger fra Patientportalen i Aftalekalenderen. Se mere under Håndter online tidsbestillinger.

Flytte/aflyse en tid. Proceduren herfor er den samme som ved aflysning af klinikoprettede tider i Aftalekalenderen. Det nye tidspunkt vil fremgå af Patientportalen, hvis patienten logger ind.

 

Skærmbilleder


Patientportal skærmbilleder ses i de patientvejledninger, der linkes til i afsnittet 'Tips & Tricks' på forsiden af dette kapitel.