Funktionsmenu

<< Klik for at se indhold >>

Funktionsmenu

Funktionsmenuen udgøres af den vertikale liste med overskrifter i venstre side af programmet. Her findes alle de sundhedsfaglige funktioner, som bruges i dagligdagen.

 

hmtoggle_plus1Klik her for at se et billede af funktionsmenuen

 

Når der klikkes på en overskrift i menuen, foldes menupunktet ud, så de tilknyttede funktioner vises.

Tip! Rækkefølgen af funktioner under hver overskrift kan tilpasses. Klik på en funktion og hold musen nede, mens ikonet trækkes op eller ned i rækken.

 

Menupunkterne i funktionsmenuen er tilknyttet fanerne i en journal. Hvis der er en patientjournal åben i programmet betyder det, at når der klikkes på et menupunkt i funktionsmenuen, åbner den tilknyttede fane i journalen (såfremt der er en fane tilknyttet).

 

Læs mere om menupunkterne i funktionsmenuen her:

Notater

Medicinkort

Paraklinisk

Diagnoser

Regninger

Formularer

Relationer

Vaccinationer

Børnekort

Audiometri

Dokumentarkiv

Diverse

Lægebreve

E-services

Klinik+

Webopslag

Skemaer (AK-skema og Diabetes-kort)